thông tin liên hệ
Mr. Hùng
Trưởng Phòng KD - 0903 555 499

MÀU CÔNG NGHIỆP

Bột màu cam
Bột màu cam
Bột màu đen
Bột màu đen
Bột màu hồng phấn
Bột màu hồng phấn
Bột màu nâu
Bột màu nâu
Bột màu tím
Bột màu tím
Bột màu vàng chanh
Bột màu vàng chanh
Bột màu vàng nghệ
Bột màu vàng nghệ
Bột màu xanh lá
Bột màu xanh lá