thông tin liên hệ
Mr. Hùng
Trưởng Phòng KD - 0903 555 499

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Acid Acetic
Acid Acetic
Acid Nitric
Acid Nitric
Axit formic
Axit formic
FeSO4
FeSO4
HCHO
HCHO
Kali clorua
Kali clorua
Propylene Glycol
Propylene Glycol
Titanium Dioxide
Titanium Dioxide
ZnO
ZnO
NaNO2
NaNO2