thông tin liên hệ
Mr. Hùng
Trưởng Phòng KD - 0903 555 499

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Axit formic
Axit formic
FeSO4
FeSO4
HCHO
HCHO
Kali clorua
Kali clorua
Propylene Glycol
Propylene Glycol
Titanium Dioxide
Titanium Dioxide
ZnO
ZnO
NaNO2
NaNO2

HÓA CHẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CuSO4
CuSO4
EDTA
EDTA
KMnO4
KMnO4
NaHCO3
NaHCO3

DUNG MÔI

Dung môi Cyclohexanone
Dung môi Cyclohexanone
Dung môi METHANOL
Dung môi METHANOL
Dung môi N BUTANOL
Dung môi N BUTANOL
Dung môi XYLENE
Dung môi XYLENE

BỘT MÀU

Bột màu đen
Bột màu đen
Bột màu hồng phấn
Bột màu hồng phấn
Bột màu tím
Bột màu tím
Bột màu vàng chanh
Bột màu vàng chanh